Borsch Advocatuur

Betrokken . Deskundig . Helder
Maak kennis

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht behelst alle problemen waarmee werkgevers te maken krijgen in relatie met hun werknemers en andersom.

Personen- & familierecht

Een groot aantal mensen komt minimaal een keer in zijn leven in aanraking met een familierechtelijk probleem. Bijvoorbeeld in verband met een echtscheiding, omgangsregeling met kinderen, ...

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een uitgebreid en complex rechtsgebied waarmee elk bedrijf te maken krijgt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan samenwerkingen, beëindigingen, algemene voorwaarden, geschillen met ...

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht, ofwel contractenrecht, is het recht dat ziet op alle civiele verbintenissen. Het omvat alle geschillen die ontstaan wanneer een van de partijen zijn verplichting uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt ...

Incasso

Het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Incassoproblemen hebben te maken met het niet betaald ...

Jeugdrecht

Wanneer kinderen te maken krijgen met het recht, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, dan valt dit onder het jeugdrecht.

waarom borsch advocatuur

Waarom Borsch Advocatuur?

 

Betrokken

Heeft u een probleem? Dan staan de medewerkers van Borsch Advocatuur graag voor u klaar. Al onze medewerkers zetten net dat ene stapje extra en streven naar de best mogelijke uitkomst voor uw zaak. Het met verve en enthousiasme adviseren en bijstaan van onze cliënten, staat bij ons hoog in het vaandel.

Deskundig

Wat zijn de feiten en hoe is uw persoonlijke situatie? Met verstand van zaken, met creativiteit en door de nodige ervaring, zijn onze advocaten in staat om u volledig en deskundig te adviseren. Bij Borsch Advocatuur staat uw belang altijd centraal en het helpen van cliënten bij de problemen die zijn ondervinden is onze absolute prioriteit.

Helder

Voor een optimaal resultaat in uw zaak is helderheid en duidelijke communicatie van belang. Bij Borsch Advocatuur is het uitgangspunt dat u te allen tijden en op ieder vlak, weet waar u aan toe bent.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring