Ondernemingsrecht

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht bij Borsch Advocatuur

Het ondernemingsrecht is een uitgebreid en complex rechtsgebied waarmee elk bedrijf te maken krijgt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan samenwerkingen, beëindigingen, algemene voorwaarden, geschillen met opdrachtgevers of leveranciers, maar ook personele zaken.

Wij kunnen u adviseren over allerlei verschillende ondernemingsrechtelijke kwesties, begeleiden bij het opstellen of controleren van uw algemene voorwaarden of procedures voor u opstarten, of verweer voeren wanneer iemand een procedure tegen u heeft opgestart.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden maken uniforme overeenkomsten mogelijk. Ze voorkomen uitgebreide onderhandelingen om een overeenkomst te sluiten en geschillen over de uitvoering van een overeenkomst. Bij een geschil zal het in veel gevallen mogelijk zijn te verwijzen naar de algemene voorwaarden.

De overeenkomst waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn, kan worden afgesloten tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe een klacht moet worden ingediend. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen. Het is wel belangrijk dat de algemene voorwaarden op de juiste manier worden toegepast, zodat zij ook daadwerkelijk deel uitmaken van een gesloten overeenkomst.
Wij helpen u graag met het opstellen van algemene voorwaarden.

 

Oprichting en rechtsvorm

De keuze voor de rechtsvorm van uw bedrijf is belangrijk. Daarbij spelen allerlei overwegingen een rol, zoals het doel van de onderneming en de aansprakelijkheidsrisico’s die daarbij horen.

Vaak kiezen startende ondernemers voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof) een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.

De keuze kan echter ook vallen op een rechtsvorm met rechtspersoon, zoals een naamloze vennootschap (nv), een besloten vennootschap (bv), een stichting, een vereniging een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij.

Wij adviseren u graag bij het maken van een weloverwogen keuze als u van plan bent om een eigen bedrijf te beginnen.

 

Ontslagrecht

Soms is het nodig op personeel te ontslaan. Het is van belang dat u dit juridisch correct doet. Bij iedere reden van ontslag dient een andere weg te worden bewandeld. Het is van belang dat u de juiste weg bewandelt. U doet er daarom goed aan om een voorgenomen ontslag met een advocaat te bespreken. Wij kunnen u adviseren hoe te handelen, maar ook zeker hoe niet.

 

Overeenkomsten

In geval van een rechtspersoon kunnen wij u helpen bij het opstellen van de statuten en het sluiten van alle mogelijke overeenkomsten om de onderlinge verhoudingen van de bij de rechtspersoon betrokken personen en organen te regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, bestuursreglementen en managementovereenkomsten.

 

(Bestuurders)aansprakelijkheid

Wanneer een onderneming schulden heeft, rust de aansprakelijkheid alleen bij de onderneming zelf en niet bij de bestuurder of het bestuur (behalve bij een eenmanszaak, maatschap of VOF, dan bent u in beginsel altijd aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf maakt). Als de bestuurder echter schulden maakt waarvan hij weet of had moeten weten dat die niet kunnen worden voldaan, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor die schulden. Of als de bestuurder zoveel geld uit het bedrijf haalt dat de schuldeisers niet meer kunnen worden betaald. Dit zijn voorbeelden van interne bestuurdersaansprakelijk, maar er zijn meerdere vormen.

 

Relatie zakelijk-privé

Ondernemer zijn is geen vak, maar een manier van leven. Maar ook ondernemers zijn mensen die te maken kunnen krijgen met alle problemen waar een ander ook mee te maken kan krijgen, zoals een echtscheiding of een geschil met een relatie of een werknemer.

Ook is het belangrijk om te kijken waar de grens ligt ten aanzien van uw verantwoordelijkheden als bestuurder/eigenaar van het bedrijf en welke risico’s u privé loopt.

Met al deze kwesties kunnen wij u adviseren en u helpen bij het nemen van de juiste stappen.

waarom borsch advocatuur

Waarom Borsch Advocatuur?

 

Betrokken

Heeft u een probleem? Dan staan de medewerkers van Borsch Advocatuur graag voor u klaar. Al onze medewerkers zetten net dat ene stapje extra en streven naar de best mogelijke uitkomst voor uw zaak. Het met verve en enthousiasme adviseren en bijstaan van onze cliënten, staat bij ons hoog in het vaandel.

Deskundig

Wat zijn de feiten en hoe is uw persoonlijke situatie? Met verstand van zaken, met creativiteit en door de nodige ervaring, zijn onze advocaten in staat om u volledig en deskundig te adviseren. Bij Borsch Advocatuur staat uw belang altijd centraal en het helpen van cliënten bij de problemen die zijn ondervinden is onze absolute prioriteit.

Helder

Voor een optimaal resultaat in uw zaak is helderheid en duidelijke communicatie van belang. Bij Borsch Advocatuur is het uitgangspunt dat u te allen tijden en op ieder vlak, weet waar u aan toe bent.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring