Disclaimer

De informatie die op de website van Borsch Advocatuur staat, is bestemd voor informatiedoeleinden. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment, zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Borsch Advocatuur kan niet garanderen dat de website altijd foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

Borsch Advocatuur aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik maken van, het vertrouwen op, of het handelingen verrichten naar aanleiding van de op de website van Borsch Advocatuur verstrekte informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Borsch Advocatuur worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Borsch Advocatuur uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Borsch Advocatuur worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Borsch of haar toeleveranciers.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Borsch.

Door deze site te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen en verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring