Verbintenissenrecht

Rechtsgebied

Verbintenissenrecht bij Borsch Advocatuur

Verbintenissenrecht, ofwel contractenrecht, is het recht dat ziet op alle civiele verbintenissen. Het omvat alle geschillen die ontstaan wanneer een van de partijen zijn verplichting uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt of wanneer er onduidelijkheden zijn over de gemaakte afspraken. Hieronder valt bijvoorbeeld een geschil over de aankoop van een product, de levering van een product of dienst en of de uitvoering van een gegeven opdracht.

Wij kunnen u adviseren over allerlei verbintenisrechtelijke kwesties, begeleiden bij het opstellen of controleren van een overeenkomst of algemene voorwaarden, procedures voor u opstarten zoals een nakomingsprocedure, of verweer voeren wanneer iemand een verbintenisrechtelijke procedure tegen u heeft opgestart.

 

Verbintenis

Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij (schuldeiser) is gerechtigd. De twee vormen van verbintenissen zijn de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Onder verbintenissen uit de wet vallen: onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Onder verbintenissen uit overeenkomst vallen bijvoorbeeld de koopovereenkomst, de huurovereenkomst en de overeenkomst van opdracht.

 

Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Een onverschuldigde betaling is een betaling waar geen juridische verplichting tegenover staat. Dit is het geval wanneer u iemand heeft betaald die daar eigenlijk geen recht op had.
Bij ongerechtvaardigde verrijking is er sprake van verrijking ten koste van een ander zonder dat daarvoor een juridische reden is. Degene die is verrijkt dient in sommige gevallen aan de ander hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.

 

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verkoper, zich verbindt om een zaak of goed te geven en de andere partij, de koper, zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.

 

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt om een zaak of goed ter beschikking te stellen aan de andere partij en de ander partij, de huurder, zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen, vaak in maandelijkse termijnen.

 

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert deze dienst of de prestatie zelfstandig uit. In de overeenkomst worden werkafspraken vastgelegd die de zelfstandigheid van de opdrachtnemer laten zien.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. In de volksmond worden algemene voorwaarden ook als de “kleine lettertjes” aangeduid.

De algemene voorwaarden gaan over de randvoorwaarden die standaard gelden. De algemene voorwaarden gaan niet over speciale kenmerken van het product of de dienst zelf. Bijvoorbeeld de prijs, de kleur of het aantal.

waarom borsch advocatuur

Waarom Borsch Advocatuur?

 

Betrokken

Heeft u een probleem? Dan staan de medewerkers van Borsch Advocatuur graag voor u klaar. Al onze medewerkers zetten net dat ene stapje extra en streven naar de best mogelijke uitkomst voor uw zaak. Het met verve en enthousiasme adviseren en bijstaan van onze cliënten, staat bij ons hoog in het vaandel.

Deskundig

Wat zijn de feiten en hoe is uw persoonlijke situatie? Met verstand van zaken, met creativiteit en door de nodige ervaring, zijn onze advocaten in staat om u volledig en deskundig te adviseren. Bij Borsch Advocatuur staat uw belang altijd centraal en het helpen van cliënten bij de problemen die zijn ondervinden is onze absolute prioriteit.

Helder

Voor een optimaal resultaat in uw zaak is helderheid en duidelijke communicatie van belang. Bij Borsch Advocatuur is het uitgangspunt dat u te allen tijden en op ieder vlak, weet waar u aan toe bent.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring